Privacy en Cookieverklaring

We hechten grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten. Schoonmaakbedrijf Venema respecteert de privacy van bezoekers die Schoonmaakbedrijf Venema bekijken en klanten van onze applicaties.

Persoonsgegevens die we verwerken worden in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt verwerkt.Opslag van persoonlijke informatie binnen Schoonmaakbedrijf Venema

Schoonmaakbedrijf Venema levert verschillende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren slaat Schoonmaakbedrijf Venema zowel persoonlijke als niet-persoonlijke data op over de bedrijven en individuen die gebruik maken van onze dienstverlening. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.Schoonmaakbedrijf Venema verzamelt persoonsgegevens wanneer je:
- Ons een e-mail stuurt
- Een contactformulier invult
- Aanmeld voor de digitale nieuwsbrief
- Contact opneemt met de support van Schoonmaakbedrijf Venema
- Je bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of support beperkt bruikbaar.Doeleinden van de gegevensverwerking

Schoonmaakbedrijf Venema verzamelt, bewaart en gebruikt je persoonlijke informatie zodat je gebruik kunt maken van onze applicatie en gerelateerde dienstverlening. Specifieker worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd.

Het kunnen uitbrengen van offertes, het uitvoeren van opdrachten, het beheren van de daaruit ontstane relaties en het verrichten van activiteiten waarmee het klantenbestand kan worden vergroot. Als klant worden naam en e-mailadres gebruikt om een digitale nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden. Te allen tijde kan hiervoor worden afgemeld in de mailing zelf. Aanmelden als gebruiker voor de applicatie op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord.Het leveren van support.

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig om onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we naast persoonlijke informatie ook anonieme informatie op die is samengesteld uit grote hoeveelheden informatie over onze gebruikers.

Deze anonieme informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:
- Beter te begrijpen hoe Schoonmaakbedrijf Venema en onze applicatie wordt gebruikt.
- Het verbeteren van onze dienstverlening.
- Persoonlijke gegevens van derden

Door gebruik te maken van onze dienstverlening is het mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke gegevens opslaan van derden, bijvoorbeeld klanten van onze directe gebruikers. Je bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die je wilt opslaan en het daadwerkelijk opslaan van de gegevens. Zorg er als afnemer van onze dienstverlening voor dat de desbetreffende individuen op de hoogte zijn van onze privacyverklaring en het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door jou verzamelde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop Schoonmaakbedrijf Venema deze heeft beveiligd. Schoonmaakbedrijf Venema bewaart jouw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de genoemde doeleinden. Uw geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.Beveiliging van je gegevens

Schoonmaakbedrijf Venema draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van de Proxsys infrastructuur voor hosting en opslag van gegevens. Netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt en er wordt gebruik gemaakt van een goede firewall. Alle verbindingen naar de Schoonmaakbedrijf Venema applicatie of via een datakoppeling gaan via een beveiligde SSL-verbinding.Verstrekken van uw gegevens aan derden

Schoonmaakbedrijf Venema zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Schoonmaakbedrijf Venema zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Schoonmaakbedrijf Venema kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten en aan de direct gerelateerde onderneming Schoonmaakbedrijf Venema.

Schoonmaakbedrijf Venema behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Schoonmaakbedrijf Venema zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website.Gebruik van cookies

De website Schoonmaakbedrijf Venema en onze applicatie maken gebruikt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd via je browser en op je computer wordt opgeslagen.

De cookies die Schoonmaakbedrijf Venema plaatst op jouw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:
- Het verbeteren van Schoonmaakbedrijf Venema door inzicht te krijgen hoe de website gebruikt wordt.
- Verbeteren van onze marketingactiviteiten.
- Het onthouden van sessies en e-mailadressen voor onze applicaties.

Het is mogelijk om deze cookies uit te zetten via je browser. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van onze applicatie minder goed of niet meer functioneren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.Google Analytics

Schoonmaakbedrijf Venema maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website en applicatie wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Analytics verzamelt Schoonmaakbedrijf Venema bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om Schoonmaakbedrijf Venema te vragen welke persoonsgegevens over jou beschikbaar zijn. Schoonmaakbedrijf Venema zal op dit verzoek via helpdesk@Schoonmaakbedrijf Venema binnen vier weken reageren. Vervolgens kan je Schoonmaakbedrijf Venema verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook op dit verzoek zal Schoonmaakbedrijf Venema binnen vier weken reageren.Aanpassen privacyverklaring

Wanneer Schoonmaakbedrijf Venema besluit haar privacyverklaring aan te passen, dan worden deze aanpassingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. We raden daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.Vragen?

Mocht je vragen over de privacyverklaring hebben, dan kan je contact opnemen met Schoonmaakbedrijf Venema via 0528 - 267336.

Versie 15 mei 2018

Schoonmaakbedrijf Venema
Van Limburg Stirumstraat 87
7901 AP Hoogeveen

Onze Facebook pagina - Schoonmaakbedrijf Drenthe

Privacy en cookieverklaring

Algemene voorwaarden